Privacy beleid Wendela van Beek Coaching

11 mei 2018

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt.

Wendela van Beek Coaching respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens alleen om diensten waar jij om gevraagd hebt te voldoen.

Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Wendela van Beek Coaching zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordering gegevensbescherming 2018 (AVG).

Verplichte maatregelen
De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:
1. het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
2. het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale klantendossier;
3. het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;
4. het aantonen dat klant daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het klantendossier.

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die worden vast gelegd in het klantdossier, of in een digitaal programma.
De AVG schrijft voor welke informatie Wendela van Beek Coaching in het register moet zetten.
Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom vraagt, moeten we het register direct kunnen laten zien.
Wendela van Beek coaching heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld welke voldoet aan de gestelde eis.
Dit register kan tijdens visitatie van de controleurs worden getoond en is ook beschikbaar voor klanten die willen weten wat er in hun dossier wordt opgeslagen.

Jouw gegevens
We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en stellen alles in het werk om jouw persoonlijke informatie te beschermen.
De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor jij ze aan ons toevertrouwt.
Door een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.
Wil je na inschrijving geen e-mail meer van ons ontvangen. Dan kun je je ten alle tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail.
Of door contact met ons op te nemen ([email protected])
Je e-mail adres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en wordt niet bewaard.

Gebruik persoonsgegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van (commerciële) nieuwsbrieven.
  • Of om jou van een reactie te kunnen voorzien na informatieaanvraag via het contactformulier.
  • Of om jou te informeren over wijzigingen, afspraken en andere zaken m.b.t. je coachingtraject.

We doen dit alleen met gegevens die je hebt ingevoerd via het contactformulier of via het formulier om de nieuwsbrief aan te vragen of tijdens het intakegesprek. Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.
De persoonlijke gegevens die je invoert op rustinmijnhoofd.nu of in persoonlijk contact met Wendela van Beek worden altijd vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Rustinmijnhoofd.nu maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten. En om na te gaan hoe je de site gebruikt. Zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan een website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen.
Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet.
Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal je de website wil lezen.
Meer informatie over cookies kun je vinden op ConsuWijzer.

Google Analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics worden er cookies geplaatst. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we goede statistieken nodig. Zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Daarom houdt Google Analytics bij hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken.
Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Je kan daardoor niet persoonlijk herleid worden. Klik hier voor meer informatie over de privacy van Google (Analytics).

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:
Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
Geef aan in je browser instellingen dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer informatie vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Links
Op onze website kan je je links naar andere websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten rustinmijnhoofd.nu om.
Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het system verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen.
Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.
Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via [email protected]

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.